Vad är osteopati

VAD ÄR OSTEOPATI?

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

(Taget från Svenska Osteopatförbundets hemsida 09.07.2018, https://www.osteopatforbundet.se/om-osteopati/)

Har du frågor kring osteopati i Sverige? Vänligen kontakta Svenska Osteopatförbundet, SOF.

För mer information om Europeisk Standard för osteopati, vänligen kontakta Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) eller European Federation of Osteopaths (EFO). 
FORE: www.forewards.eu 
EFO: www.efo.eu 

CEN - European Comittee for Standarization  NS-EN 16686:2015. - för att läsa mer om den europeiska standarn för Osteopati, tryck på bilden under: 

Vill du läsa mer om Norsk Osteopatforbund (NOF) eller vill hitta osteopat i Norge, gå in på www.osteopati.org