Vad är osteopati?

VAD ÄR OSTEOPATI?

Osteopati är en patientcentrerad manuell vårdsdisciplin som betonar sambandet mellan kroppens struktur och funktion. Det osteopatiska förhållningssättet ser till alla aspekter av hälsa och syftar till att underlätta kroppens förmåga att självreglera, huvudsakligen genom manuell behandling.

En osteopat försöker skapa en så komplett bild av patientens hälsotillstånd som möjligt. Vid patientmötet sker bland annat omfattande hållnings- och rörelseanalys, neurologisk-, ortopedisk-, och systemisk undersökning samt specifik palpation. Behandlingen är manuell och är alltid behovs- och individanpassad. Osteopaten kan också ge råd gällande träning, kost, ergonomi och stressreducering.

(Taget från Svenska Osteopatförbundets hemsida 09.07.2018, https://www.osteopatforbundet.se/om-osteopati/)

Har du frågor kring osteopati i Sverige? Vänligen kontakta Svenska Osteopatförbundet, SOF.

Osteopat Emmelie Hansen är Vice Ordförande i Svenska Osteopatförbundet för perioden 2021-2022. 

CEN - European Comittee for Standarization  NS-EN 16686:2015. - för att läsa mer om den europeiska standarn för Osteopati, tryck på bilden under: 


Som medlem av Svenska Osteopatförbundet, SOF är man också medlem av EFFO 

EFFO - EUROPEAN FEDERATION & FORUM FOR OSTEOPATHY


Vill du läsa mer om Norsk Osteopatforbund (NOF) eller vill hitta osteopat i Norge, gå in på www.osteopati.org