Emmelie Hansen, Osteopat BSc (Hons), D.O, PGDip A.O 

Om Clinic E

Clinic E startades upp i  den 9. maj 2017 av Emmelie Hansen. Kliniken håller till inne på Strömstad Hälsocentrum, Oslovägen 44, 452 35 Strömstad. 


Emmelie Hansen 
Osteopat BSc (Hons), D.O, PGDip AO. 

Emmelie`s bakgrund: 


Utbildade mig till autoriserad hjelpepleier (undersköterska) i Sandefjord, Norge och var klar sommaren 2006. Efter det har jag nu över 15 års praktisk erfarenhet inom primärt rehabilitering samt hemsjukvård, men också på korttid, olika boenden samt nevrologisk avdelning. Har jobbat inom det privata samt kommunala i Norge och Sverige (enbart kommunalt). 

Efter jag tog studenten i Norge har jag läst olika ämnen på bland annat Slottfjellskolen i Tönsberg, Norge samt Björknes Privatskole i Oslo.
2009 startade jag på det Juridiska fakultetet vid Universitetet i Oslo. Där tog jag 1.avd juridik samt ex. Fil samt ex. Fac (filosofium). Där satt jag också i shippinggruppen. 
Höstterminen 2012 startade jag på medisin grunnfag (basmedicin) samt första året på professionsstudiet för att bli Osteopat vid Norges Helsehöyskole på Ullevåll stadion, Oslo.  På Helsehöyskolen hade jag förutom att vara student, många olika uppdrag. Jag var studentrepresentant i Norska Osteopatförbundet, NOF, satt med i deras redaktionsgrupp, var ledamot i studentorganisationen, var fadderansvarig samt "Finansminister" på skolan. Jag jobbade dessutom extra som receptionist på skolan utöver mina dåvarande deltidsjobb som undersköterska på Smestad sykehjem samt servitör på Eik 2.etage. 
Blev gravid och vi fick våran dotter 2014. Vi behöll då våran lägenhet i Oslo och flyttade mer fast till Strömstad var vi fortfarande bor störstadelen av tiden. 
2015 flyttade jag över studierna till osteopat till Skandinaviska Osteopathögskolan i Göteborg som jag senare avslutade juni 2018. Det är nu en fyraårig universitetsutbildning, via Metropolia University (Finland), som efter avslutade studier ger mig en Bachelor of Health Care, 240 ECTS samt Diploma of Osteopathy och då titeln Osteopat B.Sc (Hons), D.O. med 240 ECTS. Läs mer om skolan samt kursplanen här: Skandinaviska Osteopathögskolan (osteopathogskolan.se)

Under studiet till Osteopat utbildade jag mig till Diplomerad Massör samt Diplomerad Triggerpunktbehandlare via Friskvårdsgruppen som kör utbildningar för fysio-, osteo- samt kiropraktorstudenter. 

2017 startade jag upp kliniken, Clinic E. Då först som massör. Juni 2018 när jag var färdigutbildad till Osteopat flyttade jag kliniken till Strömstad Hälsocentrum på Oslovägen 44. 

Förutom osteopati på humansidan, så är jag också mycket intresserad av behandling av djur- då speciellt häst och hund. Har därför tagit en 1,5 åring Int. Post Graduate Diploma in Equine and Canine Osteopati (Osteopati på häst och hund). Du kan läsa om programmet här: Postgraduate Diploma in Animal Osteopathy (DVM/VMD) (animalosteopathycollege.com)
Med Post Graduate menas att man måste ha minst en fyraårig högskole/universitetsutbildning på human innan man får ta denna vidareutbildningen. 
Då det är viktigt att se häst och ryttare i sin helhet, skrev jag om muskuloskeletala problem hos ryttare. Den baserade sig på min survey study som 370 ryttare från olika dicipliner besvarade. 

2020 samt 2021 fullförde jag mina Internationella Certificeringar till Personlig Tränare (PT), förnyelse av CPR och AED (hjärt- och lungräddning, förstahjälp samt defibrillator) , Fitness Coach samt Specialist in Excercise Therapy. Alla här via International Sport Science Assocciation, ISSA. 

Vidareutbildning har alltid varit viktig för mig. Har nu under covidpandemin tagit samtliga av de digitala certificeringar inom OMT som de har vid OMT Training, England (vidareutbildning för främst Osteopater och Kiropraktorer) samt samtliga av de CPD utbildningar inom olika områden som vi har arrangerat via Svenska Osteopatförbundet. 

2020 blev jag mitt i utbrottet av covidpandemin vald som ledamot tillika kassör i Svenska Osteopatförbundet, SOF. Årsmötet 2021 blev jag nyvald och sitter nu som Vice Ordförande i förbundet. 
2020 blev jag dessutom vald som ledamot i Folkhälsorådet i Strömstad. 

Är medlem av Svenska Osteopatförbundet samt innehar ansvars- och patientförsäkring för både human, häst och hund. 


Titlar: 

- Bachelor of Health Care, 240 ECTS (B.Sc)
- Diploma of Osteopathy, (D.O) 
- International Post Graduate Diploma in Canine and Equine Osteopathy, (PGDip A.O)
- Aut. Hjelpepleier (Undersköterska)
- Cert. Personlig tränare
- Cert. Fitness Coach 
- Cert. Specialist in Exercise Therapy
- Cert. Dry Needling/ medical acupuncture. 
- Cert. CPR och AED 
- Dipl. Massör 
- Dipl. Triggerpunktbehandlare 

Foto från vidareutbildningen med Stuart McGregor på Gjeterud gård på Mysen i Norge.
Foto från vidareutbildningen med Stuart McGregor på Gjeterud gård på Mysen i Norge.